Po vzoru Terra Preta. Zlepšování půdy pevným uhlíkem neboli dřevným uhlem,

Drobnozrnná frakce pevného uhlíku vhodná pro úpravu zemin a kompostů


Drobnozrnná frakce pevného uhlíku vhodná pro úpravu zemin a kompostů