Po vzoru Terra Preta. Zlepšování půdy pevným uhlíkem neboli dřevným uhlem,

Drobnozrnná i jemnozrnná frakce pevného uhlíku je rovněž využitelná při výrobě kompostů. Vyrobte si svou vlastní Terra Preta.


Drobnozrnná i jemnozrnná frakce pevného uhlíku je rovněž využitelná při výrobě kompostů. Vyrobte si svou vlastní Terra Preta.