Po vzoru Terra Preta. Zlepšování půdy pevným uhlíkem neboli dřevným uhlem,

Jemnozrnná frakce pevného uhlíku vhodná pro úpravu zemin a kompostů určených pro méně vzrůstné rostliny s jemným či nepříliš vyvinutým kořenovým systémem


Jemnozrnná frakce pevného uhlíku vhodná pro úpravu zemin a kompostů určených pro méně vzrůstné rostliny s jemným či nepříliš vyvinutým kořenovým systémem