Po vzoru Terra Preta. Zlepšování půdy pevným uhlíkem neboli dřevným uhlem,

Prachová frakce pevného uhlíku pro dezinfekci kořenového systému. Ideální při přesazování rostlin


Prachová frakce pevného uhlíku pro dezinfekci kořenového systému. Ideální při přesazování rostlin