Záhon upravený Carbomulčem a mulčovací kůrou v poměru 1:1- stav po 3 letech. Z obrázku je patrná převaha Carbomulče. Pozitivní zjištění - díky dezinfekčním účinkům Carbomulče, se v mulčovací kůře nevytvářely plísně ani hyfy.


Záhon upravený Carbomulčem a mulčovací kůrou v poměru 1:1- stav po 3 letech. Z obrázku je patrná převaha Carbomulče. Pozitivní zjištění - díky dezinfekčním účinkům Carbomulče, se v mulčovací kůře  nevytvářely plísně ani hyfy.