Po vzoru Terra Preta. Zlepšování půdy pevným uhlíkem neboli dřevným uhlem,

Zemina po úpravě drobnozrnnou frakcí pevného uhlíku


Zemina po úpravě drobnozrnnou frakcí pevného uhlíku