Po vzoru Terra Preta. Zlepšování půdy pevným uhlíkem neboli dřevným uhlem,

Zemina před úpravou


Zemina před úpravou