MĚŘENÍ EMISÍ STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ

MĚŘENÍ EMISÍ STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

EKOPOR KLADNO, s.r.o.

Nezávislá akreditovaná a autorizovaná měřící skupina fungující od roku 1992 v oblasti ekologie.

Měříme provádíme po celém území ČR.

Provádíme autorizované a akreditované měření emisí stacionárních zdrojů dle zákona č.86/2002 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší - ve znění pozdějších platných předpisů

Měříme:

Kotelny na tuhá, kapalná a plynná paliva

Znečišťující látky

•tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry)

•oxid siřičitý (SO2) (kontinuální odběr)

•oxidy dusíku (NOx) (kontinuální odběr)

•oxid uhelnatý (CO) (kontinuální odběr)

•suma CxHy (kontinuální odběr)

Pomocné veličiny

•kyslík (O2) (kontinuální odběr)

•teplota, tlak a vlhkost nosného plynu

Lakovny a laminátovny

•tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry)

•suma organických látek jako TOC (kontinuální odběr)

dřevozpracující průmysl a jiné technologie

•tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry)

Čerpací stanice pohonných hmot

•měření účinnosti rekuperace benzínových par 1. a 2. stupně

V případě zájmu nás kontaktujte

mailem ekopor@volny.cz

faxem 313 564 732

nebo telefonicky 603 868 108
www.ekoporkladno.cz