BIOUHEL - Otázky a odpovědi

06.01.2013, 18:57, Jiřina Hejduková

Co je to BIOUHEL?
Po přečtení několika definic týkajících se Biouhlu, zkusíme položit otázku trochu jinak.
Co není BIOUHEL?


Biouhel, pakliže je vyroben z rostlinného materiálu není hnojivo.
Proč není hnojivo?
Pokud přidáváme nějaký materiál do půdy za účelem hnojení, měl by obsahovat živiny, které rostliny potřebují pro svůj růst.
Budeme-li hovořit o živinách potřebných k růstu rostlin, (tzn. klasickému N,P,K, Mg, S, Ca) biouhel z rostlinných materiálů, který prošel procesem nedokonalého spalování, díky vysokým teplotám tyto živiny neobsahuje a pokud ano, tak v naprosto zanedbatelném množství.
Níže uvedené hodnoty jsou průměrnými výsledky analýz zpracování bukové dřevní hmoty nedokonalým spalováním.
C 87,7%
H 2,6%
N 0,3%
S <0,1%
O 2,3%
H2O 2,8%
popel 2,5%
Pokud by vstupní materiál byl jiného složení, mohl by se rozbor lišit. Pokud by se například podařilo tímto způsobem zpracovat podestýlku z živočišné výroby, většina látek by byla tímto procesem znehodnocena, proto by bylo prospěšnější a ekonomičtější přidávat tyto odpady z živočišné výroby do kompostů.                                                                                                           Ze zjištěných hodnot je patrné, že převažuje C – uhlík. Kde se tedy vzala ta předpona BIO?
Těžko říct, mohlo by to znamenat, že tento uhel je vyroben z rostlinných materiálů.
Pokud například používáte štěpku k vytápění, bývá tento proces nazýván vytápění biomasou.     

Pro nás je to především produkt, který není použit k následnému spálení a tím, že je "uložen" do země může být trvale prospěšný i jiným způsobem.
Dá se tedy definovat, co ten biouhel vlastně je?
Pokud budeme uvažovat, že byl výsledný produkt vyroben z rostlinných dřevných materiálů nedokonalým spalováním, bude podíl C vždy vysoký.
Bylo by tedy možné definovat tento materiál jako pevný uhlík grafitické struktury, který při použití pro úpravu půdy, rostlinnému materiálu neškodí a svým složením přispívá k celkovému zlepšení půdních podmínek. Mohl by tedy být nazván jakýmsi „půdním katalyzátorem".
Nicméně pokud bude nedokonalým spalováním zpracovávána jakákoliv dřevina, výsledným produktem bude vždy dřevné uhlí, které se bude lišit pouze výhřevností, porézností, velikostí a hmotností a to podle druhu zpracovávané dřeviny.
Dřevné uhlí je něco jiného než dřevěné uhlí na kterém grilujeme?
Ne, je to stejné. Gramaticky správně je dřevné uhlí, komerční a používanější název je dřevěné uhlí.
I na našich výrobcích naleznete označení dřevěné uhlí, protože dřevné uhlí by od nás nikdo nekoupil.
To znamená, že biouhel je obyčejné dřevěné, tedy dřevné uhlí?
Každopádně je to produkt s vysokým obsahem pevného uhlíku grafitické struktury a záleží především na vstupní surovině, k jakým účelům by mohl být použit.
Pokud by například byl takovýmto způsobem zpracován posklizňový odpad, těžko by se na něm dalo grilovat. Pokud bychom se však zabývali ekonomickou stránkou, bylo by v tomto případě opět lepší využít posklizňový odpad jako podestýlku a následně ho zpracovat kompostováním, popřípadě ho použít k vytápění.
To znamená, že indiáni, kteří vyrobili Terra Preta, uměli vyrábět dřevné uhlí?
Těžko říct, ale s větší pravděpodobností pouze likvidovali svůj odpad z topenišť. Pokud totiž uvaříte a oheň uhasíte, vznikne Vám nejen popel, ale také zuhelnatělé dřevo s vysokým podílem pevného uhlíku.
Kdo vlastně přišel s nápadem používat dřevné uhlí k pěstování rostlin?
Za tento nápad zřejmě vděčíme svým předkům. Dříve byla většina suchozemských ploch zalesněna a pokud si člověk chtěl vypěstovat potravu, musel tato území nejprve odlesnit, takže danou oblast vypálil, obdělal a tím se do vrchních vrstev půdy a ne poprvé, dostalo větší množství pevného uhlíku. Potom už záleželo na tom za jak dlouho přišli na to, že svůj domovní odpad zužitkují nejlépe na poli.
Nemůže být přidávání uhlíku do půdy škodlivé?
Pro svou porovitou strukturu povrchu, ačkoliv oproti povrchové hustotě aktivního uhlí zcela zanedbatelnou, jsou drobné frakce dřevného uhlí využitelné v zemědělské oblasti a to jak v rostlinné, tak i v živočišné. Výhodou je, že se jedná o porézní, trvanlivý materiál, který je pro své vlastnosti využitelný rovněž při úpravách degradovaných půd, kompostů i mulčování a životnímu prostředí rozhodně neškodí.
Jaký je vlastně rozdíl mezi dřevným a aktivním uhlí?
Dřevné uhlí má povrch zhruba 50m2/g, aktivní uhlí může mít povrch od 600 do 1400m2/g, podle vstupní suroviny a způsobu výroby. Rozdíl je rovněž v jeho použití.
A nějaké shrnutí na závěr?
Pevný uhlík je z hlediska svých vlastností prospěšný pro přirozený proces regenerace půdy. Souhrnně lze konstatovat, že pevný uhlík rostlinnému materiálu neškodí, svou „katalytickou funkcí“ přispívá k celkovému zlepšení půdních podmínek a prospívá rozvoji půdních organismů. Nepřímo by tak mohl být prospěšný nejen z hlediska biodiverzity, ale také globálně při odebírání CO2 z atmosféry.

  

 Naše výrobky:

 

Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy

 

Dřevěné uhlí pro mulčování

 

 

 

 


Další články:


 

Biouhel, otázky a odpovědi, pokračování


Terra Preta, otázky a odpovědi


Pokusy s Tagetes patula
 

 

Možnosti použitíNajdete nás na Facebooku

 
« Zpět


Diskuse: "BIOUHEL - Otázky a odpovědi"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře