Dřevěné uhlí pro mulčování CARBO-MULČ-SOIL 50 litrů

Dřevěné uhlí pro mulčování CARBO-MULČ-SOIL 50 litrů
 
Cena: 340 Kč s DPH
 

Dřevěné uhlí pro mulčování CARBO-MULČ-SOIL 50 litrů.

Trvanlivý mulč, pro svou ostrost a drsnost povrchu omezuje výskyt slimáků a zabraňuje vysychání půdy.

Specifikace: Ostrý a drsný, trvalnlivý materiál.

Při dostatečné aplikaci, snadno a bez použití chemických či jiných přípravků omezuje výskyt slimáků v záhonech.

Díky svému složení zabraňuje vysychání půdy.

Pozorně si pročtěte etiketu na obalu výrobku. Doporučujeme dodržovat všechna doporučení.

Vhodné pro mulčování i úpravu substrátů pro orchideje, kaktusy, atp.

Aplikujeme na stanoviště po důkladném odstranění plevelů.

Ideální pro přímý styk s půdou.

Vhodný pro povrchové použití.

Návod pro mulčování:

Lze aplikovat samostatně ve vrstvě min.5cm nebo smícháním s mulčovací kůrou 50:50.

Jedná se o trvanlivý porézní materiál s dezinfekčními účinky.

Při použití s mulčovací kůrou zabraňuje rozrůstání nepříznivých plísní a hyf.

Po aplikaci důkladně zalijte kropítkem.

Má pozitivní vliv na rozvoj půdního edafonu.

Jedná se o trvanlivý porézní materiál.

Aplikujeme jednorázově, nemusí se obměňovat.

Použití:

 

Pro mulčování záhonů, truhlíků, výsadbových jam stromů

Aplikujeme na stanoviště po důkladném odstranění plevelů.

Trvanlivá náhražka mulčovací kůry chránící půdu před vysycháním. Zadržuje vodu, zabraňuje prorůstání plevelů.

Vhodná pro okrasné zahrady, předzahrádky, ale i pro použití v interiéru.

Vyznačuje se charakteristickou černou barvou.

 

Takto upravený záhon vypadá velmi přirozeně.

Ideální pro přímý styk s půdou.

Svým složením a stabilizačními účinky prospívá zdraví rostlin.

Nepoužívejte za větrného počasí.

Po aplikaci důkladně zalijte jemným kropítkem.

Upozornění:

Výrobek obsahuje malé množství prachových částic. Při aplikaci postupujte opatrně. Nedoporučujeme používat při větrném počasí.Při práci používejte ochranné pomůcky. Při zvýšené citlivosti na prach používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí vymyjte oční vodou (např. Opthalem). Při zašpinění rukou nebo oděvu lze odstranit běžnými mycími a pracími prostředky.

Neškodí zdraví ani životnímu prostředí. 

 

 

 

 

 

PROHLÉĎNĚTE SI NAŠE PREZENTACE!

 

Kompost z odpadního bukového dříví s přídavkem dřevného uhlí

 

Mulčování dřevným uhlím

 

Ošetření půdy dřevným uhlím

 


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 


Biouhel, otázky a odpovědi

Biouhel, otázky a odpovědi, pokračování


Terra Preta, otázky a odpovědi


Pokusy s Tagetes patula

Možnosti použití

« Zpět

Alternativní produkty

 

Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SO…

  Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.   Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SOIL 50 litrů. Prosívané drcené dřevné uhlí, pomáhá z degradované půdy udělat živou organickou zem, která Vám bude dělat radost, přinášet užitek, zadržovat vodu a správně s ní i hospodařit.     Pozorně si pročtěte etiketu na obalu výrobku. Doporučujeme dodržovat všechna doporučení. Drcené dřevěné uhlí - přídavná látka pro zlepšení kvality půdy. Je vhodné pro všechny druhy rostlin i půdní typy. Příliš zhutnělou zeminu doporučujeme upravit příměsí písku. Tento výrobek je určen výhradně pro zapravení do půdy, není vhodný pro povrchové použití. Má pozitivní vliv na rozvoj půdního edafonu. Jedná se o trvanlivý porézní materiál se stabilizačními účinky. Aplikujeme jednorázově, nemusí se obměňovat. Příklady použití: ovocný strom čtvrtkmen, polokmen – upravujeme vykopanou zeminu z výsadbové jámy, min. 3 litrů , max. 15 litrů, dle kvality upravované zeminy na jeden ovocný strom, cca 0,4m3. Nepřihnojujeme. zeleninové a okrasné záhony dle druhu pěstovaných rostlin a hloubky rytí, při hloubce rytí do 15cm min. 3 litrů, max. 7,5 litru, dle kvality upravované zeminy na 1m2 upravované plochy jehličnaté a listnaté stromy a keře upravujeme vykopanou zeminu z výsadbové jámy podle druhu vysazovaného stromu nebo keře. U stromů dorůstajících nad 5m min. 10 litrů na jednu výsadbovou jámu. Nepřihnojujeme. kompost o ploše 1m2 – prosypáváme jednotlivé vrstvy, min.1 litr na prosypání jedné vrstvy. Urychluje kompostování, stabilizuje, částečně zabraňuje zápachu. Po aplikaci důkladně zalijte kropítkem. Zakrytím kompostu urychlíte proces tlení.

Cena:  430 Kč s DPH
 

Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SOIL 1000 litrů

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.   Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SOIL 50 litrů. Prosívané drcené dřevné uhlí, pomáhá z degradované půdy udělat živou organickou zem, která Vám bude dělat radost, přinášet užitek, zadržovat vodu a správně s ní i hospodařit.     Pozorně si pročtěte etiketu na obalu výrobku. Doporučujeme dodržovat všechna doporučení. Drcené dřevěné uhlí - přídavná látka pro zlepšení kvality půdy. Je vhodné pro všechny druhy rostlin i půdní typy. Příliš zhutnělou zeminu doporučujeme upravit příměsí písku. Tento výrobek je určen výhradně pro zapravení do půdy, není vhodný pro povrchové použití. Má pozitivní vliv na rozvoj půdního edafonu. Jedná se o trvanlivý porézní materiál se stabilizačními účinky. Aplikujeme jednorázově, nemusí se obměňovat. Příklady použití: ovocný strom čtvrtkmen, polokmen – upravujeme vykopanou zeminu z výsadbové jámy, min. 3 litrů , max. 15 litrů, dle kvality upravované zeminy na jeden ovocný strom, cca 0,4m3. Nepřihnojujeme. zeleninové a okrasné záhony dle druhu pěstovaných rostlin a hloubky rytí, při hloubce rytí do 15cm min. 3 litrů, max. 7,5 litru, dle kvality upravované zeminy na 1m2 upravované plochy jehličnaté a listnaté stromy a keře upravujeme vykopanou zeminu z výsadbové jámy podle druhu vysazovaného stromu nebo keře. U stromů dorůstajících nad 5m min. 10 litrů na jednu výsadbovou jámu. Nepřihnojujeme. kompost o ploše 1m2 – prosypáváme jednotlivé vrstvy, min.1 litr na prosypání jedné vrstvy. Urychluje kompostování, stabilizuje, částečně zabraňuje zápachu. Po aplikaci důkladně zalijte kropítkem. Zakrytím kompostu urychlíte proces tlení.

Cena:  7 200 Kč s DPH
 
 

Komentáře - Dřevěné uhlí pro mulčování CARBO-MULČ-SOIL 50 litrů

- Žádné komentáře -