Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SOIL 1000 litrů

 
Cena: 7 200 Kč s DPH
 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

 

Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SOIL 50 litrů.

Prosívané drcené dřevné uhlí,

pomáhá z degradované půdy udělat živou organickou zem, která Vám bude dělat radost, přinášet užitek, zadržovat vodu a správně s ní i hospodařit.
 

 

Pozorně si pročtěte etiketu na obalu výrobku. Doporučujeme dodržovat všechna doporučení.

Drcené dřevěné uhlí - přídavná látka pro zlepšení kvality půdy.

Je vhodné pro všechny druhy rostlin i půdní typy.

Příliš zhutnělou zeminu doporučujeme upravit příměsí písku.

Tento výrobek je určen výhradně pro zapravení do půdy, není vhodný pro povrchové použití.

Má pozitivní vliv na rozvoj půdního edafonu.

Jedná se o trvanlivý porézní materiál se stabilizačními účinky.

Aplikujeme jednorázově, nemusí se obměňovat.

Příklady použití:

ovocný strom

čtvrtkmen, polokmen – upravujeme vykopanou zeminu z výsadbové jámy, min. 3 litrů , max. 15 litrů, dle kvality upravované zeminy na jeden ovocný strom, cca 0,4m3.

Nepřihnojujeme.

zeleninové a okrasné záhony

dle druhu pěstovaných rostlin a hloubky rytí, při hloubce rytí do 15cm min. 3 litrů, max. 7,5 litru, dle kvality upravované zeminy na 1m2 upravované plochy

jehličnaté a listnaté stromy a keře

upravujeme vykopanou zeminu z výsadbové jámy podle druhu vysazovaného stromu nebo keře.

U stromů dorůstajících nad 5m min. 10 litrů na jednu výsadbovou jámu.

Nepřihnojujeme.

kompost

o ploše 1m2 – prosypáváme jednotlivé vrstvy, min.1 litr na prosypání jedné vrstvy.

Urychluje kompostování, stabilizuje, částečně zabraňuje zápachu.

Po aplikaci důkladně zalijte kropítkem.

Zakrytím kompostu urychlíte proces tlení.

Chemické a fyzikální vlastnosti Hodnota v %  
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku min. 40,0
Celkový dusík jako N 0,3
Celkový uhlík jako C min. 40,0
Hodnota pH 9,0-11,0
Částice pod 2mm min. 60,0
Částice nad 10mm max 4,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocné látky):

Cd 1, Pb 10, Hg 1,0, As 20, Cr 50.

Použití:

Dřevěné uhlí je vyrobeno z bukového dřeva. Je určeno pro všechny typy záhonů a truhlíků, pro okrasné zahrady,ale i pro použití k pokojovým rostlinám v interiéru. Při aplikaci důkladně promísíme se zeminou nebo substrátem v poměru max. 1:50. Nelze používat povrchově, zapravení do půdy je nezbytné! AGRO-PROTECT-SOIL zvyšuje pH půdy, zlepšuje její strukturu, má schopnost zadržovat vodu v půdě.

Upozornění:

Výrobek obsahuje větší množství prachových částic. Nepoužívejte za větrného počasí. Po aplikaci důkladně zalijte jemným kropítkem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci používejte ochranné pomůcky. Doporučujeme použít ochranné brýle. V případě zasažení očí ihned vymyjte čistou nebo oční vodou. Při zašpinění rukou nebo oděvu lze odstranit běžnými mycími a pracími prostředky. Neškodí zdraví ani životnímu prostředí.

Skladování: Výrobek musí být skladován na suchém a větratelném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností.

Doba použitelnosti: Při dodržení skladovacích podmínek je doba použitelnosti neomezená.

Pomocná půdní látka se dodává balená. Objem balení: 1000 litrů

« Zpět

Alternativní produkty

 

Dřevěné uhlí pro mulčování CARBO-MULČ-SOIL 50 litrů

Dřevěné uhlí pro mulčování CARBO-MULČ-SOIL 50 litrů. Trvanlivý mulč, pro svou ostrost a drsnost povrchu omezuje výskyt slimáků a zabraňuje vysychání půdy. Specifikace: Ostrý a drsný, trvalnlivý materiál. Při dostatečné aplikaci, snadno a bez použití chemických či jiných přípravků omezuje výskyt slimáků v záhonech. Díky svému složení zabraňuje vysychání půdy. Pozorně si pročtěte etiketu na obalu výrobku. Doporučujeme dodržovat všechna doporučení. Vhodné pro mulčování i úpravu substrátů pro orchideje, kaktusy, atp. Aplikujeme na stanoviště po důkladném odstranění plevelů. Ideální pro přímý styk s půdou. Vhodný pro povrchové použití. Návod pro mulčování: Lze aplikovat samostatně ve vrstvě min.5cm nebo smícháním s mulčovací kůrou 50:50. Jedná se o trvanlivý porézní materiál s dezinfekčními účinky. Při použití s mulčovací kůrou zabraňuje rozrůstání nepříznivých plísní a hyf. Po aplikaci důkladně zalijte kropítkem. Má pozitivní vliv na rozvoj půdního edafonu. Jedná se o trvanlivý porézní materiál. Aplikujeme jednorázově, nemusí se obměňovat.

Cena:  340 Kč s DPH
 

Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SO…

  Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.   Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy AGRO-PROTECT-SOIL 50 litrů. Prosívané drcené dřevné uhlí, pomáhá z degradované půdy udělat živou organickou zem, která Vám bude dělat radost, přinášet užitek, zadržovat vodu a správně s ní i hospodařit.     Pozorně si pročtěte etiketu na obalu výrobku. Doporučujeme dodržovat všechna doporučení. Drcené dřevěné uhlí - přídavná látka pro zlepšení kvality půdy. Je vhodné pro všechny druhy rostlin i půdní typy. Příliš zhutnělou zeminu doporučujeme upravit příměsí písku. Tento výrobek je určen výhradně pro zapravení do půdy, není vhodný pro povrchové použití. Má pozitivní vliv na rozvoj půdního edafonu. Jedná se o trvanlivý porézní materiál se stabilizačními účinky. Aplikujeme jednorázově, nemusí se obměňovat. Příklady použití: ovocný strom čtvrtkmen, polokmen – upravujeme vykopanou zeminu z výsadbové jámy, min. 3 litrů , max. 15 litrů, dle kvality upravované zeminy na jeden ovocný strom, cca 0,4m3. Nepřihnojujeme. zeleninové a okrasné záhony dle druhu pěstovaných rostlin a hloubky rytí, při hloubce rytí do 15cm min. 3 litrů, max. 7,5 litru, dle kvality upravované zeminy na 1m2 upravované plochy jehličnaté a listnaté stromy a keře upravujeme vykopanou zeminu z výsadbové jámy podle druhu vysazovaného stromu nebo keře. U stromů dorůstajících nad 5m min. 10 litrů na jednu výsadbovou jámu. Nepřihnojujeme. kompost o ploše 1m2 – prosypáváme jednotlivé vrstvy, min.1 litr na prosypání jedné vrstvy. Urychluje kompostování, stabilizuje, částečně zabraňuje zápachu. Po aplikaci důkladně zalijte kropítkem. Zakrytím kompostu urychlíte proces tlení.

Cena:  430 Kč s DPH