Advent - Adventus- Příchod

DSC_20023

 

 

je nejen začátkem liturgického roku, ale rovněž přípravou na Vánoce.

Z teologického hlediska je Advent očekáváním slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

DSC_0012

K symbolům Adventu neodmyslitelně patří Adventní věnec. Letošní první adventní neděle, nazývaná železná připadá právě na 29.listopadu.

 

Na adventním věnci zažínáme fialovou Svíci proroků, která představuje naději a očekávání. Je památkou proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista a symbolizuje naději a očekávání.

Druhá adventní neděle, zvaná bronzová vychází na 6. prosince.

Na adventním věnci zapalujeme fialovou betlémskou svíci, která symbolizuje Kristovy jesle a lásku.

Třetí adventní neděle zvaná stříbrná neboli Gaudete bude letos 13. prosince.

Na adventním svícnu zapalujeme růžovou pastýřskou svíci, představující radost.

Čtvrtá adventní neděle, zlatá připadne na 20. prosince. Na adventním věnci zapálíme fialovou andělskou svíci symbolizující mír a pokoj.

Konec Adventu přestavuje západ slunce na Štědrý den. O Štědrý den a na Boží hod můžeme zapálit pátou bílou svíci, která bývá nejčastěji umísťována do středu adventního věnce. Bílá barva je symbolem duchovní čistoty, Ježíše Krista a jeho Matky Panny Marie.

DSC_002203

 

 

Věděli jste že:

 

- Advent je období radostného očekávání a těšení - věřící očekávají a těší se na příchod Spasitele (Ježíše Krista).

- kdo si v těchto dnech přivstane a kolem šesté hodiny je v kostele, uslyší takzvané roráty, písně, které se zpívají na jitřních mších.

- křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože střídmost v jídle bystří rozjímání

- stopy adventní liturgie je možné nalézt už v polovině 5. století v Raveně nebo v polovině 6. století v Římě jako přípravy oslavy Narození Páně

- oproti Galii, kde advenetní doba nabyla díky iroskotským misionářům postního rázu byl Advent chápán především jako kající příprava na druhý příchod Kristův na konci času

- z Adventní mše bylo vypuštěno Gloria a byla užívána postní fialová barva mešních rouch

- postní obyčeje částečně pronikly ve 12. století i do římské liturgie, v podobě již zmíněných vynechání Gloria a liturgické barvy

- západní církev slavila různý počet adventních nedělí (4-6)

- papež Řehoř Veliký stanovil čtyřtýdenní Advent a přestože francký král Pipin II., stejně jako jeho syn Karel Veliký nařídili jeho dodržování, trvalo celé sjednocení poměrně dlouho a na celém galskofranckém území se ujalo až mezi 10. a 11. stoletím

- Ambroziánský ritus Milánské arcidiecéze slaví šest adventních nedělí ještě dnes

- Pravoslavná církev dodržuje Advent šestitýdenní od 15. listopadu do 24.prosince jako postní dobu

- u pravoslavných není Advent začátkem církevního roku, církevní rok na východě začíná už 1. září