Tagetes patula

Uhlíkový pokus s rostlinami Tagetes patula

DSC_0046

Tagetes patula - aksamitník rozkladitý, neboli afrikán,
ve své domovině, subtropické části Ameriky je planě rostoucí rostlinou,
u nás zdomácněl někdy v 16. století.
Tagetes patula jsou  jednoleté, 15 až 30 cm vysoké různobarevné rostliny keřovitého vzrůstu.
V našich podmínkách je můžeme charakterizovat jako nejméně náročné letničky, které na stanovištích spolehlivě kvetou od června do října a bývají často používány pro plošné výsadby. Nejlépe prospívají na slunečném stanovišti, snesou však i polostín a k růstu jim postačí běžná zahradní zemina.

Zajímalo nás jak tyto rostliny budou prosperovat v námi upravených zeminách.

Pro úpravu kompostu a substrátu byl použit výrobek AGRO-PROTECT-SOIL.

Pokus č. 1

DSC_0007

Srovnávací osázení truhlíků Tagetes patula - pokus č. 1.
Zakoupené kontejnerované sazenice byly přesazeny po třech kusech do dvou stejně velkých truhlíků o rozměrech 60x20cm a hlubokých 16cm.
Pro všechny osázené truhlíky bylo vybráno slunné stanoviště s jihozápadní orientací..
Truhlíky byly osázeny shodným rostlinným materiálem stejné kvality.
Rostliny byly zasazeny do rozdílných substrátů a po celou dobu vegetace nebyly přihnojovány, byly pouze zalévány dešťovou vodou.


Truhlík A

štěrková drenáž

substrát pro balkónové rostliny

3x Tagetes patula


Truhlík B

štěrková drenáž

kompost

(složení: 85% travní hmota, 11% naštěpkované dřeviny, drny, písek, 4% pevný uhlík)


Rostliny s menším balem pocházejí z truhlíku A

Rostliny s velkým prokořenělým balem jsou z truhlíku B


Závěr:
Rostliny z truhlíku B prosperovaly daleko lépe než rostliny z truhlíku A.

Vytvořily si bohatý kořenový systém a na stanovišti prosperovaly i bez použití hnojiv.

Pokus č. 2

DSC_0014

Nedalo nám to a vyzkoušeli jsme přidat pevný uhlík grafitické struktury, čili dřevné uhlí do obou pokusných truhlíků.
Srovnávací osázení truhlíků Tagetes patula - pokus č. 2.
Zakoupené kontejnerované sazenice byly přesazeny po třech kusech do dvou stejně velkých truhlíků o rozměrech 60x20cm a hlubokých 16cm.
Pro osázené truhlíky bylo vybráno slunné stanoviště s jihozápadní orientací.
Truhlíky byly osázeny shodným rostlinným materiálem stejné kvality.
Rostliny byly zasazeny do rozdílných substrátů a po celou dobu vegetace nebyly přihnojovány, byly pouze zalévány dešťovou vodou.


Truhlík C

štěrková drenáž

substrát pro balkónové rostliny s 10% přídavkem pevného uhlíku


Truhlík D

štěrková drenáž

kompost

(složení: 85% travní hmota, 11% naštěpkované dřeviny, drny, písek, 4% pevný uhlík)


Na konci vegetačního období byly rostliny vyjmuty z truhlíků a byl jim z větší části odstraněn bal.

Rostlina s méně rozvinutým kořenovým systémem pochází z truhlíku C.

Rostlina s rozvinutým kořenovým systémem pochází z truhlíku D.


Závěr:
Rostliny z truhlíku D prosperovaly daleko lépe než rostliny z truhlíku C.


Shrnutí:

Samotný přídavek pevného uhlíku do zakoupeného substrátu pro pěstování letniček bez použití hnojiv nebyl shledán jako přínosný.


Vyhodnocení :

Rozbory, složením a použitím pevného uhlíku grafitické struktury vyrobeného z bukového dříví, nebylo prokázáno, že by byl tento materiál použitelný jako hnojivo.
Pro pěstování letniček nebo pokojových rostlin doporučujeme  jeho použití pouze ve formě kompostu, který můžeme pro potřeby daných rostlin dále upravit rašelinou, pískem, perlitem, atp.

 

Doporučení:

Doporučujeme použití pevného uhlíku pro kompostování. Při tomto procesu bude obohacen o potřebné živiny prospěšné rostlinám.

Kompost obohacený pevným uhlíkem může být následně použit i pro pěstování truhlíkových a hrnkových rostlin.

 

Další možnosti použití:

Pevný uhlík grafitické struktury je možné použít jako přídavnou půdní látku pro zlepšení kvality kompostů nebo zemin.

Tento materiál doporučujeme používat tak, aby měl přímý styk s půdou, protože pouze tak může působit dlouhodobě a příznivě ovlivňovat půdní podmínky daného stanoviště.

 

 Naše výrobky:

 

Dřevěné uhlí pro zlepšení kvality půdy

 

Dřevěné uhlí pro mulčování

 

  

Články, které by Vás mohly zajímat:
 


Biouhel, otázky a odpovědi

 

Biouhel, otázky a odpovědi, pokračování


Terra Preta, otázky a odpovědi

  

Možnosti použitíNajdete nás na Facebooku