a promícháme, tak jako bychom dělali jíšku.


a promícháme, tak jako bychom dělali jíšku.