... dokud nám nevznikne hladká omáčka.


... dokud nám nevznikne hladká omáčka.